Kế hoạch thi đánh giá Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đợt 2 năm 2020

Phòng QLĐT&CTSV thông báo kế hoạch thi đánh giá Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đợt 2 năm 2020 như sau:

1. Đánh giá chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (TOEIC, IELTS)

 • Đối tượng: sinh viên bậc Cao đẳng, Đại học, hệ chính quy, khóa 2013, 2014, 2015, 2016 (A),
 • Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/10/2020 tại phòng QLĐT&CTSV (201)
 • Lệ phí thi: 50.000 đồng
 • Thời gian thi dự kiến: 10/10/2020

(Danh sách phòng thi, giờ thi thông báo sau khi kết thúc thời gian đăng ký).

2. Đánh giá chuẩn đầu ra Tin học

 • Đối tượng:
  • Thi lần 1: Sinh viên bậc Đại học hệ chính qui khóa 2016-2020, Cao đẳng chính qui khóa 2017-2020 dự thi theo danh sách lớp.
  • Thi lại: Sinh viên các khóa trước thi chưa đạt phải đăng ký tại Phòng QLĐT&CTSV (201) đến hết ngày 01/10/2020
 • Thời gian thi dự kiến: từ 02/10/2020 – 05/10/2020 (lịch thi sẽ thông báo sau)
 • Địa điểm thi: Phòng Thực hành CNTT
 • Môn thi: Môn 1: Tin học văn phòng; Môn 2: Tin học chuyên ngành (xem danh sách môn thi theo ngành)
 • Lệ phí thi:
  • Thi lần 1: 50.000 đồng/môn thi;
  • Thi lại: 100.000 đồng/môn thi

Danh sách môn thi tốt nghiệp chương trình Tin học chuyên ngành

Stt Ngành/Chuyên ngành Học phần Tin học chuyên ngành
1 CNKT Điện , Điện tử Môn 1: Tin học văn phòng
Môn 2: Thiết kế và mô phỏng mạch điển tử
2 CNKT Xây dựng cầu đường Môn 1: Tin học văn phòng
Môn 2: AutoCad
3 CNKT Xây dựng dân dụng & công nghiệp Môn 1: Tin học văn phòng
Môn 2: AutoCad
4 Kế toán Môn 1: Tin học văn phòng
Môn 2: Kế toán máy bằng Excel
5 Quản trị kinh doanh Môn 1: Tin học văn phòng
Môn 2: Phần mềm SPSS
6 Quản trị văn phòng Môn 1: Tin học văn phòng
Môn 2: Thiết kế ấn phẩm văn phòng
7 Điều dưỡng Môn 1: Tin học văn phòng
Môn 2: Phần mềm SPSS
8 Quản trị khách sạn Môn 1: Tin học văn phòng
Môn 2: Phần mềm đồ họa Corel
9 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Môn 1: Tin học văn phòng
Môn 2: Phần mềm đồ họa Corel
10 Quản trị nhân sự Môn 1: Tin học văn phòng
Môn 2: Phần mềm quản lý nhân sự
11 Ngôn ngữ Anh Môn 1: Tin học văn phòng
Môn 2: Chuẩn Mos-Word
12 Công nghệ thực phầm Môn 1: Tin học văn phòng
Môn 2: Tin học chuyên ngành
13 Tài chính ngân hàng Môn 1: Tin học văn phòng
Môn 2: Phần mềm SPSS
14 Luật kinh tế Môn 1: Tin học văn phòng
Môn 2: Phần mềm SPSS