Kế hoạch thông đồ án thi công đường lớp 08CDXC1A

Thời gian: 7h ngày 23 tháng 12 năm 2010.

Địa điểm: phòng B414

Nội dung: thông toàn bộ thuyết minh và bản vẽ sơ bộ