Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Sinh viên Đông Á với ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp"

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Sinh viên Đông Á với ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp"

 1. Mục đích (why)
 • Tạo ra sân chơi bổ ích, lành mạnh cho sinh viên toàn trường
 • Khơi dậy ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong sinh viên, giúp sinh viên hiện thực hóa ý tưởng thành kế hoạch.
 • Giúp phát triển kỹ năng trong sinh viên như kỹ năng làm việc nhóm, phân tích, đánh giá, lựa chọn và lập kế hoạch kinh doanh ….
 • Tìm kiếm các ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp trong sinh viên để tham gia cuộc thi do Bộ Giáo dục đào tạo và các cuộc thi khởi nghiệp khác…
 1. Thời gian, địa điểm, đối tượng (when, where, who):
 • Thời gian: Từ tháng 11/01/2021 đến tháng 15/04/2021.
 • Địa điểm: Hội trường Edison – Đại học Đông Á.
 • Đối tượng: Sinh viên, cựu sinh viên tất cả các khoa, ngành của Trường Đại học Đông Á
 1. Lịch trình cuộc thi (what): Cuộc thi được tổ chức 3 vòng

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG THỰC HIỆN

GHI CHÚ

VÒNG 1: TÌM KIẾM VẤN ĐỀ (11/01/2021 – 30/01/2021)

1

11/01/2021 - 20/01/2021

Phát động cuộc thi & Truyền thông sự kiện

-Mỗi khoa có >= 10  vấn đề (Ít nhất mỗi thầy cô giới thiệu ra 1 vấn đề cho SV khoa, đảm bảo yêu cầu theo 5W1H)

-Kết thúc vòng 1, Ban tổ chức chọn ra ít nhất 20 vấn đề, dự án lọt vào vòng 2.

-Hỗ trợ đối với vấn đề, dự án vào vòng 2:

+Đối với vấn đề, dự án phát triển thành sản phẩm được hỗ trợ 1.000.000 đồng để chuẩn bị sản phẩm;

+Các nhóm dự thi chưa phát triển sản phẩm sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng để chuẩn bị các ấn phẩm truyền thông dùng cho triển lãm và trình bày trước BGK

2

20/01/2021

Seminar chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp

3

20/1/2020 - 25/01/2021

Đăng ký tham gia cuộc thi

SV/nhóm SV đăng ký tham gia cuộc thi theo hướng dẫn trong form tại website, link: https://donga.edu.vn/viec-lam-dau-ra/khoi-nghiep.

4

25/01/2021 - 30/01/2021

Sơ tuyển, chọn vấn đề

Kết quả vòng 1 sẽ được gửi qua email, được truyền thông trên:

Website: https://donga.edu.vn/viec-lam-dau-ra/khoi-nghiep

Fanpage: https://www.facebook.com/STARTUP.UDA/

VÒNG 2: PHÁT TRIỂN VẤN ĐỀ ( 25/02/2021 – 24/03/2021)

1

25/02/2021 – 27/02/2021

Training Khởi nghiệp:

 • Kế hoạch đầu tư ý tưởng dự án
 • Kế hoạch tiếp thị
 • Kế hoạch tài chính

Thầy cô Khoa QTKD, TCKT phụ trách huấn luyện cho sinh viên, có thể mời giảng viên huấn luyện bên ngoài theo đề nghị tổ cố vấn chuyên môn.

2

01/03/2021 – 15/03/2021

Các thầy cô trong tổ cố vấn, lãnh đạo khoa, giảng viên hỗ trợ của khoa hướng dẫn hoàn thiện vấn đề, dự án.

Khoa chỉ đạo cử ra 1 mentor để tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn SV

3

15/03/2021 - 30/03/2021

Phát động vote và share các vấn đề, sản phẩm, dự án trên Fanpage:

https://www.facebook.com/STARTUP.UDA

Mỗi vấn đề, dự án được truyền thông trên Fanpage: https://www.facebook.com/STARTUP.UDA  và tối thiểu phải được 500 Like và 100 Share

4

15/03/2021 - 20/03/2021

Nộp dự án về Ban tổ chức theo gợi ý thuyết minh vấn đề.

Hình thức nộp bài dự thi: file cứng và file mềm (word, powerpoint)

*Khuyến khích sinh viên giới thiệu dự án bằng tiếng Anh.

SV/nhóm SV hoàn thiện vấn đề theo “Mẫu gợi ý thuyết minh” nộp về Ban tổ chức theo địa chỉ sau:

-Bản cứng nộp Trung tâm Khởi nghiệp- Trường Đại học Đông Á gặp cô Hiếu (Phòng 201)

-Bản mềm gửi qua email: khoinghiep@donga.edu.vn,  tên file theo format như sau: Tên dự án - Khoa

5

22/03/2020 - 24/03/2021

Trình bày vấn đề, dự án với BGK. Hình thức: Mỗi nhóm có 3-5 phút để tự giới thiệu về đội; 5 phút thuyết trình dự án và 15 phút phản biện

 

6

24/03/2021

Công bố 10 vấn đề tốt nhất vào vòng chung kết.

 

 

VÒNG 3: CHUNG KẾT ( 24/03/2021 – 15/04/2021)

1

24/03/2021 – 10/04/2021

10 vấn đề vào vòng chung kết tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của BGK và tổ tư vấn chuyên môn

 

2

12/04/2021 – 14/04/2021

Nộp  hồ sơ hoàn thiện dự án về Ban tổ chức. Hình thức nộp bài dự thi: Bản cứng và file mềm (word, powerpoint), video giới thiệu dự án.

*Khuyến khích sinh viên giới thiệu dự án bằng tiếng Anh.

SV/nhóm SV hoàn thiện vấn đề theo “Mẫu gợi ý thuyết minh” nộp về Ban tổ chức theo địa chỉ sau:

-Bản cứng nộp Trung tâm Khởi nghiệp- Trường Đại học Đông Á gặp cô Hiếu (Phòng 201)

-Bản mềm gửi qua email: khoinghiep@donga.edu.vn,  tên file theo format như sau: Tên dự án - Khoa

3

15/04/2021

-Triển lãm gian hàng vấn đề, dự án sáng tạo khởi nghiệp gồm sản phẩm, mô hình, poster, …

-Chung kết cuộc thi, trao giải

Phần bảo vệ vấn đề dự án: Các nhóm trình bày vấn đề của mình trước BGK, mỗi nhóm có 5 phút để tự giới thiệu về đội, 5 phút thuyết trình và 15 phút phản biện

 1. Cơ cấu giải thưởng

stt

Các giải

Giải thưởng

Ghi chú

1

Giải thưởng ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp

 

 

01Giải nhất

5.000.000 đồng + Giấy khen

 

 

01Giải nhì

4.000.000 đồng + Giấy khen

 

 

01 Giải ba

3.000.000 đồng + Giấy khen

 

 

04 Giải khuyến khích

500.000 đồng + Giấy khen

 

2

Giải thưởng trình bày bằng tiếng Anh xuất sắc

 

 

01 Giải

2.000.000 đồng + Giấy khen