Kế hoạch tổ chức cuộc thi sinh viên nghiên cứu khóa học cấp trường năm 2020 - 2021

Kế hoạch tổ chức cuộc thi sinh viên nghiên cứu khóa học cấp trường năm 2020 - 2021

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

CUỘC THI  SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2020 - 2021

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-ĐHĐA ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á về Quy định hoạt động Khoa học và công nghệ Trường Đại học Đông Á và Quyết định số 199/QĐ-ĐHĐA ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á về Quy định hoạt động Nghiên cứu Khoa học của sinh viên Trường Đại học Đông Á;

Trường Đại học Đông Á xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học (HN SVNCKH) cấp trường năm học 2020 – 2021 với chủ đề: “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: ĐỔI MỚI ĐỂ PHÁT TRIỂN” cụ thể như sau:

1. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU (Why)

1.1. Mục đích

- Nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và đổi mới sáng tạo trong sinh viên (SV) toàn Trường.

  • Tạo diễn đàn để SV toàn Trường có điều kiện chia sẻ và cập nhật kiến thức giữa các ngành với nhau. Đồng thời, đây là cơ hội để SV hoàn thiện kỹ năng trong nghiên cứu khoa học.
  • Phát huy tính sáng tạo trong sinh viên: từ đề tài nghiên cứu khoa học trở thành các ý tưởng sáng tạo, tạo động lực để các em khởi nghiệp trong tương lai.

1.2. Yêu cầu

  • Gợi mở và giải quyết những vấn đề mới trong lĩnh vực Khoa học-Công nghệ của từng chuyên ngành riêng biệt.
  • Có tính đổi mới, sáng tạo, thiết thực trong học tập và/hoặc trong thực tiễn đời sống.
  • Đề tài có định hướng khởi nghiệp tốt.

 

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

2.1. Thời gian (When): Dự kiến 7h00 - 12h00, ngày 18 tháng 05 năm 2021 (Thứ Ba).

2.2. Địa điểm (Where): Hội trường Edison, Trường Đại học Đông Á, 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Đà Nẵng.

2.3. Đối tượng tham gia (Who): SV trường Đại học Đông Á

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

  1. .1. Tên gọi:

“SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: ĐỔI MỚI ĐỂ PHÁT TRIỂN”

Năm học 2020-2021

3.2. Chương trình

Chương trình Khai mạc:

Thời gian

Nội dung

Đơn vị/cá nhân thực hiện

  1.  

Chuẩn bị báo cáo poster và trưng bày sản phẩm

SV thực hiện đề tài, GV hướng dẫn và giáo vụ các Khoa

8h00- 8h15

Đón tiếp đại biểu, văn nghệ chào mừng

Đoàn Thanh niên

Tuyên bố lý do

Giới thiệu đại biểu, ban thẩm định nội dung và chương trình HN

  1.  

8h15- 8h30

Phát biểu khai mạc HN

PHT. Lương Minh Sâm

 

Chương trình Cuộc thi:

Thời gian

Nội dung

Đơn vị/cá nhân thực hiện

8h30 – 11h30

Báo cáo powerpoint

Khối Kỹ thuật: Tại Hội trường Edison,

Khối kinh tế - xã hội: P.208

Thời gian mỗi báo cáo và thảo luận: 15 phút

8h30 – 11h30

Báo cáo poster

Tại tiền sảnh Hội trường Edison

Thời gian trình bày cho mỗi báo cáo: 10 phút

11h30 –11h40

Văn nghệ (tại Hội trường Edison)

  •  
  1.  

11h40 –12h00

Công bố kết quả và trao giấy khen cho các SV có báo cáo NCKH xuất sắc

Phòng QL Khoa học

Kết luận, bế mạc HN

PHT. Lương Minh Sâm

Chụp ảnh lưu niệm SV báo cáo và toàn thể HN

MC