Kế hoạch tổ chức thi đấu khánh thành sân bóng đá mini Trường Đại học Đông Á dành cho Đội tuyển bóng đá nam sinh viên và cán bộ giảng viên

Ngày 22/8/2018 - Trường Đại học Đông Á tổ chức thi đấu khánh thành sân bóng đá mini

Trường Đại học Đông Á tổ chức thi đấu khánh thành sân bóng đá mini dành cho Đội tuyển bóng đá nam sinh viên và cán bộ giảng viên

Thời gian : Từ 14h00 đến 17h30, ngày 22/8/2018

Địa điểm  : Sân bóng đá mini Trường Đại học Đông Á