Quy chế học bổng Đại học Đông Á - Học bổng “HOA ANH ĐÀO”

1. Mục đích và ý nghĩa

Học bổng “Hoa Anh Đào” của trường đại học Đông Á do Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường đại học Đông Á sáng lập vào ngày 21/5/2009,từ nguồn 1000.000.000(Một tỷ) đồng ban đầu của Chủ tịch hội đồng quản trị Nguyễn Thị Anh Đào , và các Thầy cô giáo - cán bộ trường Đại học Đông Á.

Học bổng Hoa Anh Đào  được thành lập nhằm  khuyến khích, hổ trợ  các sinh viên học giỏi, SV tài năng  vượt  khó; những học sinh phổ thông thông minh, học giỏi nhưng điều kiện gia đình còn nhieu khó khăn; những cán bộ có tài năng… Có triển vọng  đóng góp, cống hiến cho xã hội cho cộng đồng trong hiện tại và tương lai .

Học bổng Hoa Anh Đào được hoạt động theo quy chế thành lập quỹ học bổng Đại học Đông Á

2. Đối tượng được trao học bổng

 1. Là sinh viên đang theo học các bậc học theo hệ chính quy trường đại học Đông Á và các cơ sở đào tạo trong hệ thống đại học Đông Á
 2. Là sinh viên mới nhập học
 3. Là học sinh phổ thông
 4. Cán bộ và nhân viên có tài năng  đạo đức có đóng góp nhiều cho nhà trường

3. Tiêu chuẩn và điều kiện xét cấp học bổng

3.1. Thí sinh có điểm tuyển sinh thi theo đề thi đại học 3 chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2010 khối A và D1,2,3,4 (không tính hệ số nhân) đạt từ 19 điểm trở lên.

3.2. Tiêu chuẩn Thí sinh  có điểm đỗ đại học  đầu vào theo đề thi đại học chung của  Bộ giáo dục quy định  ở tất cả các khối (không tính hệ số nhân), kể cả SV thi năm 2009 khối A có kèm theo  năng khiếu đặc biệt

Tiêu chuẩn cụ thể của thí sinh  như sau

Tiêu chuẩn Điểm thi ĐH >25đ Điểm thi ĐH>19đ +giải năng khiếu Điểm thi ĐH >19đ chuẩn Điểm chuẩn thi ĐH+CĐ các giải năng khiếu
học bổng Toàn phần/năm 80% Học phí/năm 40% học phí/năm Học bổng 30%/năm

3.3. Hồ sơ để được trao học bổng

 • Kết quả điểm thi ĐH-CĐ theo đề thi chung của Bộ GD
 • Giấy khen, giấy chứng nhận giải thưởng gốc
 • Hồ sơ nhập học theo quy đinh của Bộ GD&ĐT

Trừ vào học phí ngay khi  làm thủ tục nhập học  

Công bố danh sách trên mạng

Trao học bổng vào ngày nhập học

4. Điều kiện xét trao học bổng

4.1. Dựa trên kết quả học tập xếp theo thang điểm tín chỉ

Xếp loại theo điểm tín chỉ Thang điểm 10 Thang điểm 5(tín chỉ) Trọng số điểm xét trao học bổng
A+  XUẤT SẮC 9-10 =5 50
A    XUẤT SẮC 9-10 =5 50
A-  GIỎI 8,5-8,9 .>=4,5 50
B+ GIỎI 8-8,4 >=4 40
B   KHÁ-GIỎI 7,5-7,9 >=3,5 30
B-  KHÁ 7-7,4 >=3 30
C+ TRUNG BÌNH KHÁ 6,5-6,9 >=2,5 0
C   TRUNG BÌNH 5,5-6,4 >=2 0
D+ TRUNG BÌNH KÉM 5-5,4 >=1,5 0
D   KÉM 4,1-4,9 >=1 0
F   YẾU <= 4 =0 0

SV có kết quả loại khá  giỏi trở lên đối với khối Kinh tế-xã hội, và điểm từ khá trở lên đối với khối kỹ thuật điện, xây dựng, tin học , được xét trao học bổng  

4.2. Dựa trên kết quả rèn luyện

STT Tiêu chí Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Trọng số học bổng
1 Sử dụng email thành thạo qua đủ các phiếu góp ý trung thực cho GV Bắt buột Bắt buột Bắt buột Buột bắt 5
2 Thông thạo phương pháp học nhóm qua kết quả bài làm xếp loại giỏi Bắt buột Bắt buột Bắt buột Bắt buột 5
3 Tham gia hoạt động cộng đồng được địa phương xác nhận Bắt buột Bắt buột Không (CĐ) Không (ĐH) 5
4 Tin học thông thạo qua kết quả thi KTVTH đạt Bắt buột Bắt buột 18-22kt/đv 22-24kt/đv 10
5 Kết quả ngoại ngữ đạt  TOEIC 300 350 400 500 10
6 Xếp loại giỏi trong các kỳ thi Giao tiếp thuyết trình, soạn thảo văn bản,…các kỳ thi kỹ năng của nhà trường Bắt buột Bắt buột Bắt buột Bắt buột 5
7 Kết quả nhiệm vụ SV hoàn thành được GVCN xếp loại >= GIỎI Bắt buột Bắt buột Bắt buột Bắt buột 5
8 Có các giải thưởng tài năng đặc biệt như văn nghệ , thể thao, thơ ca, các sản phẩm phần mềm ứng dụng...các giải thưởng ở các kỳ thi của nhà trường Bắt buột Bắt buột Bắt buột Bắt buột 10
9 Đóng góp tích cực vào các hoạt động của nhà trường được khoa, phòng xác nhận Bắt buột Bắt buột Bắt buột Bắt buột 5
10 Trung thực, sẵn lòng giúp đỡ bạn, thể hiện văn hóa SV Đông Á cao, có nhiều đóng góp cho lớp, cho trường, được lớp SV xác nhận và bầu chọn và GVCN xác nhận Bắt buột Bắt buột Bắt buột Bắt buột 5
11 Gia đình có hoàn cảnh khó khăn Bắt buột Bắt buột Bắt buột Bắt buột 5
12 Học bổng danh dự , dành cho các bạn đủ tiêu chuẩn học bổng và gia đình thuận lợi,  nhường giá trị bằng hiện vật cho  bạn mình có hoàn cảnh khó khăn hơn và nhận giá trị học bổng  tinh thần (khi  học bổng chưa nhiều) Ưu tiên Ưu tiên Ưu tiên Ưu tiên 10

4.3.Xét trao học bổng: học bổng được xét trao dựa trên kết quả từ cao xuống thấp theo  thứ tự ưu tiên như sau:

Trọng số học tập Tiêu chí bắt buột khác Tiêu chí xét tặng từ cao xuống thấp Mức học bổng học bổng danh dự
50 80 130   học bổng danh dự+GK
  70 120 120-130: 3tr/năm học bổng danh dự+GK
40 60 110 100-110: 2tr/năm học bổng danh dự+GK
30   90 90 - 95: 1tr/năm học bổng danh dự+GK

5. Quy trình xét cấp học bổng

5.1. Trong vòng 14 ngày kể từ  khi  thi môn cuối cùng của năm học, Phòng Đào tạo sẵn sàng danh sách điểm trên mạng cho SV và thông báo các mốc xét, cấp học bổng trên mạng cho SV. Khoa, các phòng CTSV, CSSV xác nhận các kết quả cho SV. SV chuẩn bị sẵn các hồ sơ .nộp cho phòng CTSV.

5.2. Trong vòng 1 tuần thanh tra cùng phòng CTSV soát xét và đề xuất cho hội đồng danh sách xét học bổng và công bố danh sách SV đủ  tiêu chuẩn xét cấp

5.3. SV gởi đơn đề nghị cấp học bổng danh dự  về hội đồng xét cấp học bổng, cùng với đơn khiếu nại nếu có của SV, và trả lời kết quả khiếu nại trong vòng 2 tuần kế tiếp

5.4. HĐ xét cấp học bổng công bố danh sách  SV chính thức được cấp học bổng bao gồm SV được cấp học bổng danh dự và SV được cấp học bổng bằng hiện vật sau 60 ngày kể từ ngày môn thi cuối cùng kết thúc.  

5.5. học bổng được vinh danh và trao  long trọng trong ngày nhập học năm mới.

Đối với khóa SV ra trường sẽ cấp vào ngày khai giảng nếu thi đỗ vào  khóa liên thông kế tiếp.

6. Hồ sơ học bổng

 1. Đơn đề nghị cấp học bổng (theo mẫu thống nhất).
 2. Bản điểm được in từ web nhà trường.
 3. Các xác nhận của phòng hoặc khoa về việc đóng góp của SV (theo mẫu thống nhất)
 4. Xác nhận của lớp và GVCN về sự ưu tú của SV, của địa phương về trách nhiệm cộng đồng( theo mẫu thống nhất)
 5. Bản sao các giải thưởng (nếu có) đã đạt được trong các kỳ thi tin học, ngoại ngữ được tổ chức trong tỉnh hoặc ở cấp quốc gia.
 6. Đối với sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có xác nhận của địa phương.

Quyết định: /Portals/3/QUYET%20DINH%20VV%20BANHANH%20QUY%20CHE%20HOC%20BONG%20HAD.doc