Sách mới chuyên ngành Xây dựng trên thư viện trường Đại học Đông Á

Sách mới về chuyên ngành xây dựng trên thư viện trường Đại học Đông Á, các em tìm đọc nhé!

Giáo trình thí nghiệm cơ học đất Nguyễn Thị Khánh Ngân - ĐH Quy Nhơn 2019
Thiết kế kết cấu thép nhà tiền chế Nguyễn Hồng Sơn - ĐH Kiến Trúc 2018
Kiến thức cơ bản và câu hỏi trắc nghiệm trong QLDA đầu tư xây dựng Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Quốc Toản, Hoàng Thị Khánh Vân….-ĐH Xây dựng 2019
Giáo trình kết cấu thép - Phần 1: Cấu kiện cơ bản Hoàng Bắc An, Lê Văn Thông - ĐHKTHN 2018
Bài tập và hệ thống bảng tra thủy văn công trình giao thông - Tập 1 Phạm Văn Thoan - ĐH CN Giao thông vận tải 2018
Bài tập và hệ thống bảng tra thủy văn công trình giao thông - Tập 2 Phạm Văn Thoan - ĐH CN Giao thông vận tải 2018
Giáo trình nền và móng Phạm Quang Đông, Nguyễn Văn Định 2018
Giáo trình bài tập sức bền vật liệu Thạch Sôm Sô Hoách - ĐH Xây dựng Miền Tây 2018
Nội thất và thiết kế nội thất - Tập 1 Phạm Đình Việt -ĐH Xây dựng 2018
Fundamentals of building design and construction - Volume 2 Nguyễn Ngọc Linh - ĐH Xây dựng 2018
Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học cấp thoát nước trong nhà và công trình Nguyễn Phương Thảo (CB), Pgs.Ts Nguyễn Văn Tín, Ts. Phạm Duy Đông, Ths. Ngô Hoàng Giang - ĐH Xây dựng 2018
Kỹ thuật thi công Phan Quang Vinh, Lê Khánh Toàn - ĐH Bách Khoa Đà Nẵng 2018
Sửa chữa, hư hỏng cầu dầm BTCT bằng vật liệu và kỹ thuật tiên tiến Đặng Gia Nải (CB) - ĐHGTVT 2018
Thi công móng giếng chìm Phạm Huy Chính 2018
Kết cấu neo chống giữ công trình ngầm và mỏ Đào Viết Đoàn - Khoa công trình ĐH Mỏ Địa chất 2018
Gia cố đất đá và thi công công trình ngầm trong điều kiện đặc biệt Đặng Trung Thành - ĐH Mỏ Điạ chất 2018
Ứng dụng chương trình RM trong phân tích tính toán kết cấu cầu (Tập 1) Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Trọng Nghĩa - ĐHGTVT 2018
Hướng dẫn giải bài toán kết cấu bằng chương trình Excel Bạch Văn Đạt 2015
Ứng dụng phần mềm SAP 2000 giải bài toán kết cấu công trình Nguyễn Hải Hưng 2016
Thiết kế và thi công cống trên đường ô tô Hồ Văn Quân 2019