TB cho SV lớp 07XD1C

1. Liên hệ với GVCN làm xác nhận và cam kết trả nợ vay vốn ngân hàng từ ngày 19/02/2011 đến hết ngày 10/03/201(nếu SV có vay vốn). Quá thời hạn nêu trên nếu SV nào không thực hiện thì chịu hoàn toàn trách nhiệm.

2. Theo kế hoạch của nhà trường thì lễ phát bằng tốt nghiệp cho SV lớp 07XD1C sẽ được tổ chức vào ngày 30/03/2011. Thời gian và địa điểm cụ thể thì SV theo dõi thường xuyên qua trang web của nhà trường để tham gia đông đủ.