TB hưởng ứng Cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu” năm 2020