TB nộp lệ phí đưa đón học môn GDQP-AN đối với sinh viên khóa 19 bậc đại học chính quy