TB tổ chức học lại và mở lớp học lại theo yêu cầu

Khoa Xây dựng thông báo đến toàn thể sinh viên đang theo học ngành Xây dựng dân dụng và Xây dựng cầu đường mốc thời gian đăng ký học ghép và tổ chức lớp học lại theo yêu cầu

Xem chi tiết tại đây