TB tổ chức Hội nghị khoa học lần thứ nhất của khoa

Nội dung: Trình bày các báo cáo khoa học gồm:

  • 03 báo cáo của giảng viên (buổi sáng).
  • 04 báo cáo của sinh viên (buổi chiều).

Thời gian: Từ 7h30 ngày 7/4/2011.

Địa điểm: Phòng B112

Thành phần tham dự:

  • Khách mời trong và ngoài trường.
  • Tất cả giáo viên trong khoa.
  • Sinh viên không có giờ lên lớp buổi sáng dự buổi sáng, không có giờ buổi chiều dự buổi chiều. Mỗi lớp 10 SV do GVCN và BCS lớp cử và điểm danh.

Vậy khoa Xây dựng thông báo và mời các em SV trong khoa không có giờ lên lớp và được cử đi tham dự.