TB về buổi nói chuyện chuyên đề "Công nghệ mới trong ngành xây dựng tại Đà Nẵng"

Nhằm bồi dưỡng kiến thức và nâng cao công nghệ mới đang ứng dụng tại Đà Nẵng hiện nay, khoa KT xây dựng trường đại học Đông Á, tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề "Công nghệ mới trong ngành xây dựng tại Đà Nẵng".

Thời gian: 7h30 ngày 29/06/2019

Địa điểm: Hội trường Edition

Mời tất cả các bạn sinh viên khoa KT xây dựng và những ai quan tâm đến tham gia.