TB v/v tiếp tục nghỉ học tập trung tại Trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 10.8 đến ngày 31.8