THÔNG BÁO LỊCH HỌC MỚI

THÔNG BÁO : LỊCH HỌC MỚI TẤT CẢ HỌC LẠI 1.Bạn nào học lại thì đọc kỹ đăng kỹ Thầy Khánh 2. Bạn nào văn bằng 2 thì nhanh chóng ghép lớp

THÔNG BÁO : LỊCH HỌC MỚI TẤT CẢ HỌC LẠI
1.Bạn nào học lại thì đọc kỹ đăng kỹ Thầy Khánh
2. Bạn nào văn bằng 2 thì nhanh chóng ghép lớp

Download file tại đây:

https://www.mediafire.com/file/9se3hbl2ipnuscp/LICHHOCT2_2019.doc/file?fbclid=IwAR1tcGvnfpg3FlKT5EQS66IzrdYUtjzFA-fq3QbrL-S1acDmcYHOybThbDY