Thông báo về việc tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 1 năm 2021

Thông báo về việc tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 1 năm 2021