Thông báo: V/v tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 2 năm 2020

Thông báo: V/v tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 2 năm 2020