TV nhắc nhở nộp học phí học kỳ II năm học 2018-2019

Hiện nay Nhà trường đã khai báo công nợ học phí trên trang Sinhvien.donga.edu.vn.

Phòng Tài chính Kế toán thông báo sinh viên truy cập kiểm tra thông tin học phí. Để đảm bảo điều kiện dự thi kết thúc học phần đề nghị sinh viên hoàn thành học phí chậm nhất trước ngày 20/03/2019.

Phương thức nộp

Đối với học phí học phần chính khóa: Nộp qua ngân hàng

  • Số tài khoản: 040001076460
  • Tên Ngân hàng: Sacombank - CN Đà Nẵng
  • Người thụ hưởng: Trường Đại học Đông Á

Đối với học phí các học phần bổ sung như GDTC&QP, Chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ, Tin học Sinh viên nộp trực tiếp tại Trung tâm, Bộ phận một cửa - Phòng 201.

(Lưu ý: Khi nộp qua ngân hàng sinh viên ghi rõ số ID trong nội dung nộp tiền, xem lại chi tiết trên thông báo học phí đã gửi)