Thông báo lịch thi IELTS năm 2018

ăn cứ hợp đồng hợp tác 201709-APTIS-ĐH DONGA ngày 27/10/2017; giữa Hội đồng Anh (HĐA) và Trường Đại học Đông Á; Trường Đại học Đông Á thông báo tổ chức thi IELTS năm 2018

Căn cứ hợp đồng hợp tác 201709-APTIS-ĐH DONGA ngày 27/10/2017; giữa Hội đồng Anh (HĐA) và Trường Đại học Đông Á;

Trường Đại học Đông Á thông báo tổ chức thi IELTS năm 2018 như sau:

1.  VÙNG TUYỂN SINH: Tuyển sinh trong cả nước

2.  LỊCH THI IELTS 2018


Lưu ý: Thí sinh phải đăng ký dự thi trước 4 tuần so với ngày thi

3.  HÌNH THỨC THI:

IELTS có hai hình thức thi:

  • IELTS Học thuật - IELTS Academic
  • IELTS Tổng quát - IELTS General Training

4.  CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG

TT Đối tượng Học bổng cho các đợt thi năm 2018
1 Học viên cao học, Sinh viên, CBGV ĐH  Đông Á.
  • HB đăng ký lần đầu: 10% lệ phí thi tương đương 475.000 đồng.
  • HB đăng ký lần 2: 5% lệ phí thi tương đương 237.000 đồng dành cho ứng viên đạt kết quả thi lần 1 từ 5.0 trở lên.
2 Ứng viên ngoài hệ thống ĐH Đông Á. HB đăng ký lần đầu: 10% lệ phí thi tương đương 475.000 đồng

 

5. TÀI LIỆU LUYỆN THI

       Thí sinh có thể download tài liệu luyện thi tại đây

6.  HỒ SƠ DỰ TUYỂN

  • Đơn đăng ký thi IELTS do Hội đồng Anh cung cấp
  • 01 bản photo CMND/Hộ chiếu
  • Lệ phí thi IELTS: 4.750.000 VNĐ/thí sinh.

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển trực tuyến tại:  http://tuyensinh.donga.edu.vn/index.php/dang-ky-truc-tuyen/ielts.html